Do pobrania

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych:

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej:

Rejestr magazynów energii:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ERG S.A

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia oświadczenie o stanie technicznym instalacji

Wniosek o przyłączenia magazynu energii

Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG):

Przyłączenie odbioru (NC DC):

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC):

04 Testowanie i certyfikacja