Aktualności

ERG S.A. Rejestracja zmiany w Statucie (nr.27/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmiany w Statucie Spółki praz KRS. Zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja zmiany jest datowana na 05.09.2023 rok. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Uchwały nr 14 o poniższej treści: 1. Na podstawie art. 430  § 1 Kodeksu

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o zmianie stanu posiadania akcji (nr.26/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 24 sierpnia 2023r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 18.500 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Emitent posiada 150.297 akcji własnych dających prawo do 150.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowi 17,16% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.25/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Anny Koczur-Purgał o transakcji nabycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.29 powiadomienie o nabyciu A.K.Purgał

Czytaj więcej »

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna (nr.24/2023)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Pana Dariusza Purgała o transakcji zbycia akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. 2023.08.29 powiadomienie o zbyciu D.Purgał

Czytaj więcej »