Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ERG S.A.

Zarząd ERG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść dokumentu “Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.” w nawiązaniu do uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2020 r. w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia oraz określenia szczegółowych warunków skupu. Tekst Zaproszenia dostępny będzie także na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Czytaj więcej »

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW SKUPU AKCJI W DRODZE PUBLICZNEJ OFERTY NABYCIA

W dniu dzisiejszym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęły uchwały w sprawie określenia warunków skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia. Zgodnie z treścią tych uchwał: – Spółka skupi w drodze publicznej oferty nabycia nie więcej niż 25.623 akcji, co stanowi 2,9249% ogólnej liczby akcji Spółki, – oferowana cena nabycia przez Spółkę akcji własnych wyniesie 85,00 zł

Czytaj więcej »