Aktualności

ERG S.A. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2023 (nr.2/2024)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Spółka”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 3.199.275,41 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Czytaj więcej »

Raport roczny za 2023 r.

W załączniku raport roczny razem z: – informacją zarządu w sprawie firmy audytorskiej, – listem zarządu – oceną RN o Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu – oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego – oświadczeniem RN w sprawie komitetu audytu – oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności – sprawozdaniem z badania – sprawozdaniem z działalności RN Raport roczny 2023 ERG SA

Czytaj więcej »

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku (nr.1/2024)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: Raport roczny za 2023 rok – 25 kwietnia 2024 roku Raport za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku Raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 19 września 2024 roku Raport za III kwartał 2024 roku –

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rejestracja zmiany w Statucie (nr.27/2023)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmiany w Statucie Spółki praz KRS. Zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja zmiany jest datowana na 05.09.2023 rok. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Uchwały nr 14 o poniższej treści: 1. Na podstawie art. 430  § 1 Kodeksu

Czytaj więcej »