Aktualności

ERG S.A. Sprostowanie doniesień medialnych dotyczących pożaru (nr.8/2021)

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”), w związku z pojawieniem się nieprawdziwych doniesień medialnych dotyczących pożaru na terenie ERG S.A. , informuje, iż sytuacja ta w żaden sposób  nie dotknęła majątku Emitenta. Pożar miał miejsce na terenie jednej z sąsiadujących z Emitentem firm, która nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z halami produkcyjnymi Emitenta. Pożar ten nie wpłynął na działalność produkcyjną Emitenta, ani w żaden sposób

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2020 rok (nr.6/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. Termin przekazania raportów, który pierwotnie wyznaczony został na 8 kwietnia 2021 roku, zostanie przeniesiony na 21 kwietnia 2021 roku. Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy zakupu nowej linii do ekstruzji folii (nr.5/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportów bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021  – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z Hosokawa Alpine AG umowa na dostawę i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Zakup w/w linii stanowi element realizacji inwestycji, o której Spółka informowała  w raportach bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021. Koszt zakupu linii wynosi

Czytaj więcej »

ERG S.A. Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. (nr.4/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 oraz raportu bieżącego numer 3/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z ING Bank Śląski S.A. umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji na kwotę 14.319.000 zł. Umowa kredytu zawarta została celem współfinansowania kosztów realizacji inwestycji zakupu i montażu nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii,

Czytaj więcej »

ERG S.A. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację projektu inwestycyjnego (nr.3/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza wyraziła w drodze uchwały zgodę na przystąpienie przez Spółkę do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 2/2021. Uchwała Rady Nadzorczej obejmuje zgodę na zakup linii produkcyjnej do ekstruzji folii

Czytaj więcej »

ERG S.A. Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.2/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w drodze uchwały decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Decyzja Zarządu poprzedzona została analizą biznesową i finansową inwestycji, w tym rozpoznaniem kosztów realizacji inwestycji. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 19.315.000,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych).

Czytaj więcej »