Aktualności

ERG S.A. Podpisanie umowy o dofinansowanie (nr.17/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 15/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej gamy folii o zmienionych parametrach fizykochemicznych powstałej w wyniku własnych prac B+R w wysokości 6.941.375,00 zł. O zamiarze realizacji w/w projektu Spółka informowała w raportach bieżących

Czytaj więcej »

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021 Raport z przeglądu jedn. ERG 2021_podpisane Raport z przeglądu Skonsol ERG 2021_podpisane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG SA za I półrocze 2021

Czytaj więcej »

ERG S.A. Rejestracja połączenia ERG S.A. ze spółką zależną (nr.16/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 i 12/2021, informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonanym w dniu 10 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ERG S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Folpak Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), będącą podmiotem

Czytaj więcej »

ERG S.A. Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR. (nr.15/2021)

Zarząd ERG S.A. Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o opublikowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego listy rankingowej firm w toku siódmej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tej liście z rekomendowaną kwotą dofinansowania

Czytaj więcej »

ERG S.A. Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR. (nr.14/2021)

Zarząd ERG S.A. Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o otrzymaniu decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej w wysokości 1.587.904,68 PLN. Pozostała część subwencji w wysokości 1.809.213,32 PLN zgodnie z umową zostanie spłacona w 24 równych miesięcznych ratach. Zdarzenie zostało uznane

Czytaj więcej »