Aktualności

PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD ERG S.A. UCHWAŁY WS. POŁĄCZENIA ERG S.A. Z FOLPAK SP. Z O.O. POPRZEZ PRZEJĘCIE. PLAN POŁĄCZENIA

Zarząd ERG S.A. podjął w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2020 r. decyzję o połączeniu ze spółką zależną pod firmą Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (KRS 279067) poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na ERG S.A. Ze względu na fakt, iż ERG S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym ww. spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegółowe zasady połączenia określone

Czytaj więcej »

ZMIANA HARMONOGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH I TREŚCI DOKUMENTU ZAPROSZENIA

Zarząd ERG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 7 października 2020 r. Zaktualizowany harmonogram nabywania akcji na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A. prezentuje się następująco: Termin ogłoszenia Zaproszenia: 24 września 2020 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 28 września 2020 r.

Czytaj więcej »

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW SKUPU AKCJI W DRODZE PUBLICZNEJ OFERTY NABYCIA

W dniu dzisiejszym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęły uchwały w sprawie określenia warunków skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia. Zgodnie z treścią tych uchwał: – Spółka skupi w drodze publicznej oferty nabycia nie więcej niż 25.623 akcji, co stanowi 2,9249% ogólnej liczby akcji Spółki, – oferowana cena nabycia przez Spółkę akcji własnych wyniesie 85,00 zł

Czytaj więcej »