Akcje ERG S.A.

Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na WZA (wg stanu na dzień 24 marca 2021 r.):