Akcje ERG S.A.

Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na WZA (aktualizacja z dnia 29 sierpnia 2023 r.):