Polityka jakości i bezpieczeństwa produktu

Zgodnie z przyjętą polityką jakości i bezpieczeństwa produktu głównym założeniem firmy jest produkcja wyrobów foliowych w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa. Firma zobowiązuje się do spełnienia wymagań uzgodnionych z Klientami, stronami zainteresowanymi oraz wymagań prawnych, zapewniając szybkie rozwiązania i odpowiedzi, zapewniając wsparcie techniczne oraz dostarczając produkty, które spełniają określone wymagania.