Polityki i kodeksy

W ERG S.A. przywiązujemy dużą uwagę do prowadzenia procesów biznesowych zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz poszanowaniem dla norm społecznych i środowiskowych.
 
  • Kodeks etyki – zgodnie z przyjętą polityką etyki głównym założeniem jest jasne wyrażenie naszych wspólnych zasad, wartości i odpowiedzialności;
  • Polityka pracy, praw człowieka i równości szans – zgodnie z przyjętą polityką praw człowieka zapobiegamy naruszeniu Praw Człowieka jak również przejawom dyskryminacji;
  • Polityka środowiskowa – zgodnie z przyjętą polityką środowiskową zobowiązujemy się do odpowiedzialnych działań mogących mieć wpływ na środowisko naturalne;
  • Polityka zakupowa – zgodnie z przyjętą polityką zakupową realizujemy plan zrównoważonych zakupów;
  • Polityka antykorupcyjna;
  • Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  • Kodeks postępowania dla dostawców