Opracowanie innowacyjnych receptur folii przyjaznych dla środowiska

ERG S.A. realizuje projekt pn. „Opracowanie oraz weryfikacja w rzeczywistych warunkach produkcyjnych innowacyjnej technologii pozwalającej na wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów opakowaniowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:” Szybka Ścieżka” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest opracowanie w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych innowacyjnych receptur, pozwalających na wdrożenie do działalności gospodarczej ekologicznych materiałów opakowaniowych – folie termokurczliwe, tasiemki ściągające – o innowacyjnych cechach przy jednoczesnym zachowaniu ich parametrów wytrzymałościowych.

Wartość projektu: 2 585 808,56 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 831 374,00 PLN