Zarządzanie jakością

ERG S.A. jest wiodącym producentem opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej, chemicznej, przemysłowej oraz automotive. Aby zapewnić Klientom wymagany poziom jakości i bezpieczeństwa opakowań, wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania oparty na wymaganiach wynikających z norm ISO 9001 oraz ISO 22000.

Zgodnie z przyjętą polityką jakości i bezpieczeństwa żywności głównym założeniem firmy jest produkcja wyrobów foliowych w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa. Firma zobowiązuje się do spełnienia wymagań uzgodnionych z Klientami, stronami zainteresowanymi oraz wymagań prawnych, zapewniając szybkie rozwiązania i odpowiedzi, zapewniając wsparcie techniczne oraz dostarczając produkty, które spełniają określone wymagania.

Proces produkcji charakteryzuje bardzo wysoki stopień automatyzacji i kontroli. Jest nadzorowany i zarządzany przez system nadzoru nad parametrami procesu wytłaczania jak również przez wykwalifikowanych pracowników produkcji jak również kontroli jakości. Do produkcji wyrobów stosowane są surowce o najwyższej jakości pochodzące od kwalifikowanych i sprawdzonych dostawców. Firma nieustannie poszukuje nowych rozwiązań poprzez współpracę z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami surowców, maszyn, udział w konferencjach branżowych oraz spotkania z Klientami. Wiedza, doświadczenie, kompleksowa kontrola jakości, nowoczesne linie produkcyjne jak również własne laboratorium gwarantują, że nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania jakościowe.