Certyfikaty

ISO 9001
Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas nadrzędnym celem. Certyfikaty z zakresu jakości ISO 9001 są przyznawane od wielu lat, odnawiane co trzy lata poprzez audyt niezależnych firm audytorskie. Dodatkowo co roku przeprowadzane są audyty nadzoru. System ISO 9001 oprócz procesu produkcji obejmuje również procesy magazynowania oraz sprzedaży naszych wyrobów.

ISO 22000
Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności rozpoczęliśmy od wdrażania wymagań systemu HACCP w oparciu o wymagania Codex Alimentarius.

HACCP – (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemem, którego celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia konsumenta danego produktu, zapewniając przestrzeganie odpowiednich norm dla wyrobów produkowanych przez ERG. HACCP umożliwia rozpoznanie możliwych do wystąpienia zagrożeń, określenie ich wpływu na zdrowie konsumenta oraz określenie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia stanu niepożądanego i wyeliminowanie zagrożenia.
Standard HACCP powstał w oparciu o akty prawne, takie jak:
•    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
•    normy zewnętrzne, takie jak Codex Alimentarius, ISO 22000

W roku 2016 rozpoczęliśmy certyfikację zakładu produkcyjnego pod kątem standardu ISO 22000. Pozytywne wdrożenie pozwoliło na uzyskanie certyfikatu.

Zarządzanie jakością

ERG S.A. jest wiodącym producentem opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej, chemicznej, przemysłowej oraz automotive. Aby zapewnić Klientom wymagany poziom jakości i bezpieczeństwa opakowań, wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania oparty na wymaganiach wynikających z norm ISO 9001 oraz ISO 22000.

PolitykaCertyfikaty