Raporty okresowe

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014

RAPORTY OKRESOWE W 2024

Raport roczny za 2023 r.

W załączniku raport roczny razem z: – informacją zarządu w sprawie firmy audytorskiej, – listem zarządu – oceną RN o Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu – oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego – oświadczeniem RN w sprawie komitetu audytu – oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności – sprawozdaniem z badania – sprawozdaniem z działalności RN Raport roczny 2023 ERG SA

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2023

Raport roczny za 2022 r.

W załączniku raport roczny razem z: – informacją zarządu w sprawie firmy audytorskiej, – listem zarządu – oceną RN o Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2021 – oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego 2021 – oświadczeniem RN w sprawie komitetu audytu 2021 – oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności 2021 – sprawozdaniem z badania – sprawozdaniem z działalności RN RAPORT ROCZNY 2022

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2022

Raport roczny za 2021 r.

W załączniku raport roczny razem z: – informacją zarządu w sprawie firmy audytorskiej, – listem zarządu – oceną RN o Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2021 – oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego 2021 – oświadczeniem RN w sprawie komitetu audytu 2021 – oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności 2021 – sprawozdaniem z badania – sprawozdaniem z działalności RN RAPORT ROCZNY 2021.zip  

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2021

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021 Raport z przeglądu jedn. ERG 2021_podpisane Raport z przeglądu Skonsol ERG 2021_podpisane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG SA za I półrocze 2021

Czytaj więcej »

Skonsolidowany raport roczny za 2020

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2020 ERG … Informacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2020 List Zarządu Ocena Rady Nadzorczej ERG SA do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2020 Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w GK ERG 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej ERG SA w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu 2020 Oświadczenie

Czytaj więcej »

Raport roczny za rok 2020

RAPORT ROCZNY 2020 ERG … Informacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2020 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG SA za 2020r Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG SA 2020 List Zarządu Ocena Rady Nadzorczej ERG SA do jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu dzialalności Spółki 2020 Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w ERG SA 2020 Oświadczenie

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2020

Raport kwartalny QSr za 3 kw. 2020r.

Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2020 Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA

Czytaj więcej »

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020 r.

Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego

Czytaj więcej »

Raport kwartalny 2020 QSr ERG S.A.

Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_kwartal_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_I_kwartal_2020 Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_kwartal_2020    

Czytaj więcej »

Skonsolidowany Raport Roczny ERG S.A. za 2019r.

Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019 List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019 Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2019 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_2019 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019 Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SSF_ERG_SA  

Czytaj więcej »

Raport Roczny ERG S.A. za 2019r.

Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019 List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_dzialalnosci_Spolki_2019 Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2019 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2019 Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SF_ERG_SA Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2019

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2019

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019r.

Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019

Czytaj więcej »

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy_ERG_SA Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_ERG_SA

Czytaj więcej »

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Spolki_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_ERG_SA

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2018

Raport Kwartalny QSr 2018

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2018 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2018

Czytaj więcej »

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2018 Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2018 Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2018

Czytaj więcej »

Roczny Skonsolidowany Raport Finansowy za rok 2017

List_do_Akcjonariuszy_GK_ERG_SA Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_ERG_SA_w_2017_r Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_2017_r Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_2017_r Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_z_badania_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_GK_ERG_SA_za_2017_r

Czytaj więcej »

Roczny Raport Finansowy za rok 2017

Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_2017_r List_do_Akcjonariuszy_ERG_SA Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_w_2017_r Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_z_badania_Jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_ERG_za_2017_r Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_za_2017_r

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 r.

ERG_SA_Skrocone_Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2017_Grupa_Kapitalowa_ERG_SA ERG_SA_Skrocone_Srodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2017_ERG_SA ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2017 Raport_z_przegladu_Skroconego_Srodrocznego_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_polrocze_2017 Raport_z_przegladu_Skroconego_Srodrocznego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_polrocze_2017

Czytaj więcej »

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok.

List_do_Akcjonariuszy_-_Grupa_Kapitalowa_ERG_SA_2016_r. opiniaskonsolidowany2017 Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_ERG_SA_w_2016_r Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_2016_r Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_2016_r.

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2016

Sprawozdanie Finansowe I półrocze 2016r.

ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_I_polrocze_2016 ERG_SA_Sprawozdanie_Finansowe_I_polrocze_2016 Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2016 Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2016 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_za_I_polrocze_2016

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2015

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015r.

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2015r Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2015r Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2015r Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2015r Skonsolidowane_sprawozdanie_Zarzadu_za_I_polrocze_2015r

Czytaj więcej »

RAPORTY OKRESOWE W 2014

Raport roczny za 2013 rok.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego ERG_SA_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_ERG_SA_ZA_2013 List_do_akcjonariuszy Opinia_raport_jednostkowe_31_12_2013 SF_ERG_2013__18.03.2014_

Czytaj więcej »