Q&A

ERG S.A. jest emitentem akcji notowanych w systemie notowań ciągłych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 r. (skrót Spółki na GPW: ERG).

Głównych Akcjonariuszy ERG S.A. zaprezentowano tutaj: https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/akcje-erg-s-a/. Najświeższe informacje dotyczące Akcjonariuszy Spółki można znaleźć oprócz tego w każdym opublikowanym raporcie okresowym.

Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy prezentowane są przez Spółkę zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. ERG S.A. informuje o Walnych Zgromadzeniach zarówno poprzez komunikację w ramach raportów bieżących, jak również na swojej stronie internetowej https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

ERG S.A. publikuje swoje dane finansowe cztery razy w roku, w ramach okresowych raportów kwartalnych, półrocznego oraz rocznego. Raporty bieżące zamieszczone są na stronie internetowej https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/, raporty okresowe na stronie https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/, a podstawowe pełne roczne dane finansowe, także w postaci edytowalnej, na stronie https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/

W tym celu należy przesłać zapytanie używając formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji poświęconej relacjom inwestorskim https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/kontakt/