Okresy zamknięte

RAPORT OKRESOWYTERMIN
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.Publikacja:21 kwietnia 2021 r.
Okres zamknięty:9 marca – 21 kwietnia 2021 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r.Publikacja:26 maja 2021 r.
Okres zamknięty:26 kwietnia – 26 maja 2021 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.Publikacja:16 września 2021 r.
Okres zamknięty:17 sierpnia – 16 września 2021 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r.Publikacja:17 listopada 2021 r.
Okres zamknięty:18 października – 17 listopada 2021 r.