Okresy zamknięte

RAPORT OKRESOWYTERMIN
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.Publikacja:26 marca 2020 r.
Okres zamknięty:25 luty – 26 marca 2020 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.Publikacja:28 maja 2020 r.
Okres zamknięty:20 kwietnia – 28 maja 2020 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.Publikacja:17 września 2020 r.
Okres zamknięty:18 sierpnia – 17 września 2020 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r.Publikacja:18 listopada 2020 r.
Okres zamknięty:19 października – 18 listopada 2020 r.