Okresy zamknięte

RAPORT OKRESOWYTERMIN
1. Raport roczny za 2022 r.Publikacja:20 kwietnia 2023 r.
Okres zamknięty:21 marca – 20 kwietnia 2023 r. (do momentu publikacji)
2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.Publikacja:25 maja 2023 r.
Okres zamknięty:25 kwietnia – 25 maja 2023 r. (do momentu publikacji)
3. Raport półroczny za I półrocze 2023 r.Publikacja:27 września 2023 r.
Okres zamknięty:28 sierpnia – 27 września 2023 r. (do momentu publikacji)
4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.Publikacja:15 listopada 2023 r.
Okres zamknięty:16 października – 15 listopada 2023 r. (do momentu publikacji)