Biegły rewident

AKTUALNA FIRMA AUDYTORSKA – Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

Aktualności:

Wybór firmy audytorskiej na lata 2020-2021

Uchwałą Nr 8/VI/2020 z dnia 24.06.2020 r. Rada Nadzorcza ERG S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu postanawia wybrać firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach do przeprowadzenia: – przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A.  za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.; – badania jednostkowego

Czytaj więcej »

Wybór firmy audytorskiej na lata 2018-2019

Uchwałą Nr 14/OB/VIII/2018 z dnia 03.08.2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu postanawia wybrać firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach do przeprowadzenia: – przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A.  za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.; – badania jednostkowego

Czytaj więcej »