Biegły rewident

AKTUALNA FIRMA AUDYTORSKA – Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Aktualności:

Wybór firmy audytorskiej na lata 2022-2023

Uchwałą Nr 2/VI/2022 z dnia 08.06.2022 r. Rada Nadzorcza ERG S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu postanawia wybrać firmę audytorską Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia: – przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.; – badania jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;

Czytaj więcej »

Wybór firmy audytorskiej na lata 2020-2021

Uchwałą Nr 8/VI/2020 z dnia 24.06.2020 r. Rada Nadzorcza ERG S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu postanawia wybrać firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach do przeprowadzenia: – przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A.  za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.; – badania jednostkowego

Czytaj więcej »

Wybór firmy audytorskiej na lata 2018-2019

Uchwałą Nr 14/OB/VIII/2018 z dnia 03.08.2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu postanawia wybrać firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach do przeprowadzenia: – przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A.  za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.; – badania jednostkowego

Czytaj więcej »