Kalendarium

2024

DATAWYDARZENIE
25.04.2024 r.Raport roczny za 2023 rok
23.05.2024 r.Raport za I kwartał 2024 roku
19.09.2024 r.Raport półroczny za I półrocze 2024 roku
19.11.2024 r.Raport za III kwartał 2024 roku

2023

DATAWYDARZENIE
18.04.2023 r.Raport roczny za 2022 rok
25.05.2023 r.Raport za I kwartał 2023 roku
22.06.2023 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27.09.2023 r.Raport półroczny za I półrocze 2023 roku
15.11.2023 r.Raport za III kwartał 2023 roku

2022

DATAWYDARZENIE
27.04.2022 r.
Raport roczny za 2021 rok
25.05.2022 r.Raport za I kwartał 2022 roku
24.06.2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
22.09.2022 r.Raport półroczny za I półrocze 2022 roku
17.11.2022 r.Raport za III kwartał 2022 roku

2021

DATAWYDARZENIE
21.04.2021 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
26.05.2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku
24.06.2021 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16.09.2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
17.11.2021 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

2020

DATAWYDARZENIE
20.03.2020 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy
26.03.2020 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
28.05.2020 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku
13.08.2020 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy
17.09.2020 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
28.09.2020 r.Rozpoczęcie subskrypcji na skup akcji własnych (publiczna oferta nabycia)
07.10.2020 r.Zakończenie subskrypcji na skup akcji własnych (publiczna oferta nabycia)
14.10.2020 r.Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia
10.11.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy
18.11.2020 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku

2019

DATAWYDARZENIE
30.04.2019 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
27.05.2019 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku
26.06.2019 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
24.07.2019 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11.09.2019 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
06.11.2019 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

2018

DATAWYDARZENIE
27.04.2018 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
16.05.2018 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
27.06.2018 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11.09.2018 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
06.11.2018 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

2017

DATAWYDARZENIE
14.03.2017 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
30.03.2017 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
07.04.2017 r.Dzień dywidendy (za rok 2016)
10.04.2017 r.Rozpoczęcie subskrypcji na skup akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia
11.04.2017 r.Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu akcji serii E
21.04.2017 r.Rozliczenie skupu akcji w drodze publicznej oferty nabycia
24.04.2017 r.Dzień wypłaty dywidendy (za rok 2016)
24.05.2017 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku
26.09.2017 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
10.10.2017 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.10.2017 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

2016

DATAWYDARZENIE
21.03.2016 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
29.03.2016 r.Zawarcie przez ERG S.A. umowy sprzedaży akcji spółki zależnej BIOERG S.A.
12.04.2016 r.Przyjęcie polityki dywidendy na lata 2016-2018
11.05.2016 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku
27.06.2016 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11.08.2016 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
25.08.2016 r.Dzień dywidendy (za rok 2015)
08.09.2016 r.Dzień wypłaty dywidendy (za rok 2015)
25.10.2016 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

2015

DATAWYDARZENIE
18.03.2015 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok
12.05.2015 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku
16.06.2015 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
26.08.2015 r.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku
13.11.2015 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku
15.12.2015 r.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy