Informacje finansowe

Dane finansowe ERG SA

WYBRANE DANE FINANSOWE 20232022202120202019201820172016
w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług94 272119 298107 49580 78984 92888 16082 07091 880
Zysk / strata z działalności operacyjnej3 9755 0491 631
3 397
1 732-1042 3825 350
Zysk / strata brutto3 2233 8891 188
3 364
1 280-5682 1294 932
Zysk / strata netto3 1993 1511 5482 657
676-6742 0244 248
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 260
15 7791 192
5 6556 6054 2901 5276 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 302-17 631-5 768-981-2 955-5 091-3 528-1 005
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 383-2 0997 206-4 886-3 3052 258-1 372-2 558
Przepływy pieniężne netto razem1 179-3 9512 630
-67
3451 457-3 3733 362
31.12.202331.12.202231.12.2021
31.12.2020
31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Aktywa, razem74 356
81 07776 674
61 512
69 42770 38870 32365 683
Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy)32 944
40 58739 315
25 667
32 66134 29933 52626 695
Zobowiązania długoterminowe16 92418 52310 592
9 9159 46410 28211 0549 648
Zobowiązania krótkoterminowe16 02022 06428 723
15 752
23 19724 01722 47217 047
Kapitał własny41 41240 49037 359
35 845
36 76636 08936 79738 988
Kapitał podstawowy17 52017 52017 520
17 52017 52017 52017 52017 520

Do pobrania:

Wskaźniki finansowe ERG SA

WYBRANE DANE ILOŚCIOWEj.m.20232022202120202019201820172016
Sprzedaż wyrobów foliowych tony8 9729 97111 320
10 59910 55311 0709 74810 653
Sprzedaż wyrobów wtryskowych tony000316585492486524
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWEWZÓRj.m.20232022202120202019201820172016
Wskaźnik marży bruttoZysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży%19,3%16,6%13,1%
19,2%17,0%15,2%18,2%15,2%
EBITDAZysk operacyjny + amortyzacjatys. zł8 7209 0644 886
6 583
4 9322 8545 1578 105
Rentowność EBITDAEBITDA / sprzedaż netto%9,2%7,6%4,5%
8,1%5,8%3,2%6,3%8,8%
Rentowność EBITZysk operacyjny / sprzedaż netto%4,2%4,2%1,5%
4,2%2,0%-0,1%2,9%5,8%
Rentowność sprzedaży netto (ROS)Zysk netto / sprzedaż netto%3,4%2,6%1,4%
3,3%0,8%-0,8%2,5%4,6%
Rentowność aktywów (ROA)Zysk netto / aktywa ogółem%4,3%3,9%2,0%
4,3%
1,0%-0,9%2,9%6,5%
Rentowność kapitału własnego (ROE)Zysk netto / kapitał własny%7,7%7,8%4,1%
7,4%
1,8%-1,9%5,5%10,9%
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaZobowiązania ogółem / majątek ogółem%44,3%50,1%51,3%
41,7%
47,0%48,7%47,7%40,6%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowegoZobowiązania długoterminowe / kapitały własne%40,9%45,7%28,3%
27,7%
25,7%28,5%30,0%24,8%
Wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowychZobowiązania długoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,510,460,27
0,390,290,300,330,36
Wskaźnik struktury zobowiązań krótkoterminowychZobowiązania krótkoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,490,540,73
0,610,710,700,670,64

Do pobrania: