Informacje finansowe

Dane finansowe ERG SA

WYBRANE DANE FINANSOWE 202120202019201820172016
w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług107 49580 78984 92888 16082 07091 880
Zysk / strata z działalności operacyjnej1 631
3 397
1 732-1042 3825 350
Zysk / strata brutto1 188
3 364
1 280-5682 1294 932
Zysk / strata netto1 548
2 657
676-6742 0244 248
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 192
5 6556 6054 2901 5276 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 768
-981-2 955-5 091-3 528-1 005
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 206
-4 886-3 3052 258-1 372-2 558
Przepływy pieniężne netto razem2 630
-67
3451 457-3 3733 362
31.12.2021
31.12.2020
31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Aktywa, razem76 674
61 512
69 42770 38870 32365 683
Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy)39 315
25 667
32 66134 29933 52626 695
Zobowiązania długoterminowe10 592
9 9159 46410 28211 0549 648
Zobowiązania krótkoterminowe28 723
15 752
23 19724 01722 47217 047
Kapitał własny37 359
35 845
36 76636 08936 79738 988
Kapitał podstawowy17 520
17 52017 52017 52017 52017 520

Do pobrania:

Wskaźniki finansowe ERG SA

WYBRANE DANE ILOŚCIOWEj.m.202120202019201820172016
Sprzedaż wyrobów foliowych tony11 320
10 59910 55311 0709 74810 653
Sprzedaż wyrobów wtryskowych tony0316585492486524
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWEWZÓRj.m.202120202019201820172016
Wskaźnik marży bruttoZysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży%13,1%
19,2%17,0%15,2%18,2%15,2%
EBITDAZysk operacyjny + amortyzacjatys. zł4 886
6 583
4 9322 8545 1578 105
Rentowność EBITDAEBITDA / sprzedaż netto%4,5%
8,1%5,8%3,2%6,3%8,8%
Rentowność EBITZysk operacyjny / sprzedaż netto%1,5%
4,2%2,0%-0,1%2,9%5,8%
Rentowność sprzedaży netto (ROS)Zysk netto / sprzedaż netto%1,4%
3,3%0,8%-0,8%2,5%4,6%
Rentowność aktywów (ROA)Zysk netto / aktywa ogółem%2,0%
4,3%
1,0%-0,9%2,9%6,5%
Rentowność kapitału własnego (ROE)Zysk netto / kapitał własny%4,1%
7,4%
1,8%-1,9%5,5%10,9%
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaZobowiązania ogółem / majątek ogółem%51,3%
41,7%
47,0%48,7%47,7%40,6%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowegoZobowiązania długoterminowe / kapitały własne%28,3%
27,7%
25,7%28,5%30,0%24,8%
Wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowychZobowiązania długoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,27
0,390,290,300,330,36
Wskaźnik struktury zobowiązań krótkoterminowychZobowiązania krótkoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,73
0,610,710,700,670,64

Do pobrania: