Informacje finansowe

Dane finansowe ERG SA

WYBRANE DANE FINANSOWE 20192018201720162015
w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług84 92888 16082 07091 88083 615
Zysk / strata z działalności operacyjnej1 732-1042 3825 3501 588
Zysk / strata brutto1 280-5682 1294 9321 468
Zysk / strata netto676-6742 0244 2481 220
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 6054 2901 5276 9252 483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 955-5 091-3 528-1 005-3 623
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 3052 258-1 372-2 558765
Przepływy pieniężne netto razem3451 457-3 3733 362-375
31.12.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Aktywa, razem69 42770 38870 32365 68366 346
Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy)32 66134 29933 52626 69531 287
Zobowiązania długoterminowe9 46410 28211 0549 6487 930
Zobowiązania krótkoterminowe23 19724 01722 47217 04723 357
Kapitał własny36 76636 08936 79738 98835 059
Kapitał podstawowy17 52017 52017 52017 52017 322

Do pobrania:

Wskaźniki finansowe ERG SA

WYBRANE DANE ILOŚCIOWEj.m.20192018201720162015
Sprzedaż wyrobów foliowych tony10 55311 0709 74810 65310 084
Sprzedaż wyrobów wtryskowych tony585492486524554
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWEWZÓRj.m.20192018201720162015
Wskaźnik marży bruttoZysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży%17,0%15,2%18,2%15,2%9,7%
EBITDAZysk operacyjny + amortyzacjatys. zł4 9322 8545 1578 1054 754
Rentowność EBITDAEBITDA / sprzedaż netto%5,8%3,2%6,3%8,8%5,7%
Rentowność EBITZysk operacyjny / sprzedaż netto%2,0%-0,1%2,9%5,8%1,9%
Rentowność sprzedaży netto (ROS)Zysk netto / sprzedaż netto%0,8%-0,8%2,5%4,6%1,5%
Rentowność aktywów (ROA)Zysk netto / aktywa ogółem%1,0%-0,9%2,9%6,5%1,8%
Rentowność kapitału własnego (ROE)Zysk netto / kapitał własny%1,8%-1,9%5,5%10,9%3,5%
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaZobowiązania ogółem / majątek ogółem%47,0%48,7%47,7%40,6%47,2%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowegoZobowiązania długoterminowe / kapitały własne%25,7%28,5%30,0%24,8%22,6%
Wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowychZobowiązania długoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,290,300,330,360,25
Wskaźnik struktury zobowiązań krótkoterminowychZobowiązania krótkoterminowe / zobowiązania i rezerwy0,710,700,670,640,75

Do pobrania: