ERG S.A. Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2019r.