Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019r.

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019r.

Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019

ERG S.A. Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2019r.

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019  

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy_ERG_SA Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_ERG_SA

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Spolki_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_ERG_SA