Zarządzanie jakością

ISO 9001

Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością ustanowiony wg normy ISO 9001 : 2015.System Jakości jest certyfikowany przez niezależną organizację Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.. Certyfikat posiada nr PL006754/1/P i jest akredytowany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AC 081. Zakres certyfikacji obejmuje produkcję i sprzedaż:

-Folii specjalistycznych z tworzyw sztucznych
-Wyrobów foliowych
-Wyrobów z tworzyw sztucznych, otrzymanych metodą wtrysku

ISO 22000

W 2016 roku firma ERG S.A. podjęła decyzję o wdrożeniu standardów bezpieczeństwa produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W wyniku podjętych działań w lutym 2017 firma otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 22000:2005

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności  jest certyfikowany przez niezależną organizację Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.. Certyfikat posiada nr PL006752/P i jest akredytowany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AC 081. Zakres certyfikacji obejmuje produkcję i sprzedaż folii opakowaniowej z polietylenu niskiej, średniej i wysokiej gęstości, folii do druku, laminacji i mrożonek oraz folii termokurczliwej.