Technologie z myślą o środowisku

Troska o środowisko naturalne i bezpieczeństwo naszych klientów towarzyszy wyrobom produkowanym w ERG S.A. na każdym etapie ich powstawania.  Proces ten rozpoczyna się już w chwili tworzenia receptur i obejmuje swoim zasięgiem także monitoring parametrów technologicznych na liniach pakujących u naszych Klientów.

Szczególny nacisk kładziemy na weryfikację używanych surowców pod kątem śladu węglowego. Niezmiennie pracujemy nad redukcją grubości folii, a tym samym redukcją  ilości zużywanych surowców oraz powstających odpadów. Celem nadrzędnym jest, aby stosowane materiały nadawały się w 100% do recyklingu i mogły być ponownie przetworzone.