Plan naprawczy Spółki w związku z uchwała GPW nr 1387 z 2013 roku ws. listy alertów (Raport bieżący nr 31/2014)

Zarząd ERG S.A. (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w związku z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu rynku Lista Alertów po raz drugi z rzędu, Spółka, wypełniając obowiązki określone przez Zarząd GPW w Warszawie, opracowała program naprawczy. Przedmiotowy program wskazuje działania, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, by w następstwie jego realizacji opuścić segment rynku regulowanego oznaczonego jako Lista Alertów. Przyczyną ponownego zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu Lista Alertów była wartość średniego kursu akcji poniżej wymaganego progu 0,50 zł. Program naprawczy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 uchwały GPW nr 1387/2013 z 2 grudnia 2013 r.

Plan_naprawczy