Projekty UE

Jednym z priorytetów działalności Ergu jest efektywne korzystanie z różnych form finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. W latach 2016-2018 spółka korzystała m.in. ze środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Uzyskała dzięki temu ponad 5 milionów złotych na inwestycje oraz poprawę procesów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Przedstawiamy projekty które realizujemy, lub w realizacji których braliśmy udział: