Dostępne moce

Spółka ERG SA S.A., zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa ERG SA o napięciu wyższym niż 1 kV.

 

Do pobrania:

1raport_osd_2017

2instrukcja_ruchu_i_eksploatacji1

3instrukcja_ruchu_i_eksploatacji2

4instrukcja_ruchu_i_eksploatacji3

5instrukcja_ruchu_i_eksploatacji4

6instrukcja_ruchu_i_eksploatacji5

7instrukcja_ruchu_i_eksploatacji6

8instrukcja_ruchu_i_eksploatacji7

9instrukcja_ruchu_i_eksploatacji8

10instrukcja_ruchu_i_eksploatacji9

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Operatora:

Klauzula informacyjna_ERG

Wniosek_WP_ERG

Załącznik_WP_A_ERG

Załącznik_WP_B_ERG

Załącznik_WP_C_ERG

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej:

Klauzula informacyjna_ERG

Wniosek_WP_Wytwórca_ERG

Załącznik A_WP_Wytwórca_ERG

Załącznik B_WP_Wytwórca_ERG

Załącznik C_WP_Wytwórca_ERG

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ERG S.A.:

Klauzula informacyjna_ERG

Wniosek ZM_ERG

Wniosek o zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej:

Wniosek_o_zawarcie_UD_ERG

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia / oświadczenie o stanie technicznym instalacji:

Wzór_Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia_ERG

Umowa świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej:

Wzor_Umowa_DEE_ERG

Załącznik nr 1 do Umowy_DEE_ERG

Załącznik nr 2 do Umowy_DEE_OWSUDEE_ERG

Umowa kompleksowa świadczenia usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej:

Wzór_Umowa_kompleksowa_ERG

Wzór_Załącznik nr 1 do Umowy_kompleksowej_ERG

Wzór_Załącznik nr 2 do Umowy_kompleksowej_ERG