Dostępne moce

Spółka ERG SA S.A., zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa ERG SA o napięciu wyższym niż 1 kV.

 

Do pobrania:

1raport_osd_2017

2instrukcja_ruchu_i_eksploatacji1

3instrukcja_ruchu_i_eksploatacji2

4instrukcja_ruchu_i_eksploatacji3

5instrukcja_ruchu_i_eksploatacji4

6instrukcja_ruchu_i_eksploatacji5

7instrukcja_ruchu_i_eksploatacji6

8instrukcja_ruchu_i_eksploatacji7

9instrukcja_ruchu_i_eksploatacji8

10instrukcja_ruchu_i_eksploatacji9