Grupa Kapitałowa

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A.

Jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest ERG S.A. Spółka posiada 100% udziałów w Folpak Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jednostki zależnej Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest sprzedaż towarów i materiałów oraz intensyfikacja procesów zmierzających do rozwoju działalności usługowej, głównie na rzecz ERG S.A.

DANE KONTAKTOWE Folpak Sp. z o.o.
Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6
Telefon: 32 264-02-81