ERG S.A. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację projektu inwestycyjnego (nr.3/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza wyraziła w drodze uchwały zgodę na przystąpienie przez Spółkę do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 2/2021. Uchwała Rady Nadzorczej obejmuje zgodę na zakup linii produkcyjnej do ekstruzji folii oraz na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego celem współfinansowania inwestycji.