Raport kwartalny QSr za 3 kw. 2020r.

Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2020 Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020 r.

Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_ERG_SA_za_I_polrocze_2020 Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego

Raport kwartalny 2020 QSr ERG S.A.

Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_kwartal_2020 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_I_kwartal_2020 Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_kwartal_2020    

Skonsolidowany Raport Roczny ERG S.A. za 2019r.

Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019 List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019 Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2019 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_2019 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019 Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SSF_ERG_SA  

Raport Roczny ERG S.A. za 2019r.

Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019 List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_dzialalnosci_Spolki_2019 Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2019 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2019 Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SF_ERG_SA Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2019

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019r.

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019r.

Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_polrocze_2019

ERG S.A. Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2019r.

ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2019  

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_2018 ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy_ERG_SA Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Grupa_Kapitalowa_ERG_SA

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

ERG_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2018 ERG_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2018 Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej List_do_Akcjonariuszy Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_Dzialalnosci_Spolki_2018 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_ERG_SA