ERG S.A. Zawarcie umowy zakupu nowej linii do ekstruzji folii (nr.5/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportów bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021  – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z Hosokawa Alpine AG umowa na dostawę i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Zakup w/w linii stanowi element realizacji inwestycji, o której Spółka informowała  w raportach bieżących numer 2/2021, 3/2021 i 4/2021. Koszt zakupu linii wynosi 3.750.000 EUR. Termin dostawy  listopad […]

ERG S.A. Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. (nr.4/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 oraz raportu bieżącego numer 3/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została z ING Bank Śląski S.A. umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji na kwotę 14.319.000 zł. Umowa kredytu zawarta została celem współfinansowania kosztów realizacji inwestycji zakupu i montażu nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raportach bieżących numer […]

ERG S.A. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację projektu inwestycyjnego (nr.3/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] – w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 – informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza wyraziła w drodze uchwały zgodę na przystąpienie przez Spółkę do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 2/2021. Uchwała Rady Nadzorczej obejmuje zgodę na zakup linii produkcyjnej do ekstruzji folii oraz na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego celem […]

ERG S.A. Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.2/2021)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w drodze uchwały decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji obejmującej zakup i montaż nowej linii produkcyjnej do ekstruzji folii. Decyzja Zarządu poprzedzona została analizą biznesową i finansową inwestycji, w tym rozpoznaniem kosztów realizacji inwestycji. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 19.315.000,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych). Realizacja inwestycji uzależniona jest od wyrażenia […]

ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.1/2021)

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 8 kwietnia 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 26 maja 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 16 września 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał […]

Raport kwartalny QSr za 3 kw. 2020r.

Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2020 Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2020_ERG_SA

ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.11.2020 r. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.35/2020)

Zarząd Spółki ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie [dalej “Emitent” lub “Spółka”] działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które miało odbyć się 10 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 [dalej “Zgromadzenie”]. Powodem odwołania powyższego Zgromadzenia jest fakt, że ilość akcji, których blokady dokonano celem uczestniczenia w Zgromadzeniu, jest niższa […]

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.34/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Pana Dariusza Purgała o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. powiadomienie_14-10-2020_D_Purgal

ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.33/2020)

Zarząd ERG S.A. [dalej “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że wczoraj, tj. w dniu 18 października 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Powiadomienie o wspomnianej transakcji znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. powiadomienie_14-10-2020_M_Purgal