madrids01

Wyniki konkursu – zakup fabrycznie nowej: linii do wytłaczania z montażem (1 szt.), linii do wytłaczania pod perforację z montażem (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii do wytłaczania (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii pod perforację

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 10.10.2016 r. informujemy, iż w konkursie ofert  na zakup fabrycznie nowej: linii do wytłaczania z montażem (1 szt.), linii do wytłaczania pod perforację z montażem (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii do wytłaczania (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii pod perforację (1 szt.) zwyciężyła firma MAM2 S.r.l. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakup maszyn stanowiący przedmiot niniejszego Zapytania jest elementem projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP.