Tasiemka do worków z systemem ściągającym

Stosowana jest jako tasiemka ściągająca do worków śmieciowych, umożliwiająca łatwe zamknięcie (easy close).

Taśmy produkowane w różnych wymiarach i kolorach w zależności od potrzeb Klienta.

Cechują się bardzo wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niskich grubości folii.

“W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”, firma  ERG S.A. wdrożyła do produkcji dwa innowacyjne produkty tj. tasiemkę do worków z systemem ściągającym oraz folię perforowaną do pakowania produktów sypkich. Wprowadzone produkty są wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. Dzięki realizacji projektu firma ERG S.A. jako pierwsza w Polsce będzie dostarczała na rynek tasiemki do worków z systemem ściągającym oraz folię perforowaną do pakowania produktów sypkich”.