Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 15/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: “Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Grzegorza Tajaka o transakcjach nabycia akcji Emitenta.
Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadominie_o_nabyciu_akcji_ERG