ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 19/2019)

Zarząd ERG S.A. w formie załącznika do niniejszego komunikatu, podaje do publicznej wiadomosci wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., które odbyło sie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Lista_pow._5%_na_ZWZ_ERG_SA_26.06.2019