ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 24/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej: „Emitent”] wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku w godzinach późnowieczornych otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pani Marii Purgał o transakcjach nabycia akcji Emitenta. Treść powiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

ERG_SA_Powiadomienie_Maria_Purgal_2019-07-31_i_2019-08-01