ERG S.A. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych ERG S.A. ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 20/2018)

W nawiązaniu do komunikatu nr 03/2018 oraz komunikatu nr 04/2018, oba z 17 maja br., Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w przedmiocie zakończenia przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w w/w komunikatach. W wyniku dokonanego przeglądu Zarząd nie dokonał wyboru żadnej z opcji spośród rozważanych w trakcie przeglądu.