ERG S.A. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zidentyfikowania czynników mających wpływ na wyniki Emitenta ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 6/2019)

Zarząd ERG S.A. [dalej „Emitent”] w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zidentyfikowania czynników mających wpływ na wyniki Emitenta informuje, iż konieczność pomniejszenia wyników finansowych za 2018 r. o łączną kwotę 1.045.572,96 zł wynika ze skorygowania sposobu rozliczenia kosztów produkcji testowej prowadzonej na nowej linii produkcyjnej, której dostawa, montaż i rozruch miały miejsce w 2018 r. Koszty te niezasadnie zostały pierwotnie zaliczone w poczet wartości początkowej maszyny. Po korekcie koszty właściwej produkcji zostaną ujęte w wyniku finansowym za 2018 r., który zostanie opublikowany raportem okresowym rocznym.