ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr.15/2020)

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [„Emitent”] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w wysokości 3.397.118,00 PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 roku programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Regulamin programu przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% kwoty subwencji, w zależności od spełnienia przez beneficjenta określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlega zwrotowi jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.