ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 3/2019)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018, Zarząd ERG S.A. [„Spółka”] informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest odstąpienie od zamiaru podjęcia uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.