ERG S.A. Informacja o wynikach inwentaryzacji stanów magazynowych ERG SPÓŁKA AKCYJNA (nr. 7/2019)

Zarząd ERG S.A. [Emitent] informuje, iż w wyniku inwentaryzacji weryfikujących stany magazynowe roku 2018, po ich rozliczeniu i weryfikacji stwierdzono niedobory na magazynach w łącznej wysokości 894 tys. zł, które zostaną ujęte w wyniku finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Ze względu na wysokość niedoborów oraz ich wpływ na wynik finansowy Emitenta, Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu publikacji w/w informacji przed terminem publikacji rocznego raportu okresowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.