Wzrost konkurencyjności ERG SA na rynku krajowym i międzynarodowym wskutek wdrożenia innowacji procesowej poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji opakowań kompostowalnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

  • Projekt: „Wzrost konkurencyjności ERG SA na rynku krajowym i międzynarodowym wskutek wdrożenia innowacji procesowej poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji opakowań kompostowalnych”
  • Beneficjent: ERG S.A.
  • Wartość całkowita projektu: 985 230,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 400 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl