Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost efektywności, wydajności i jakości produkcji w spółce Akcyjnej ERG S.A. poprzez zakup nowych maszyn

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

  • Projekt: „Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost efektywności, wydajności i jakości produkcji w spółce Akcyjnej ERG S.A. poprzez zakup nowych maszyn”
  • Beneficjent: ERG S.A.
  • Wartość całkowita projektu: 367 893,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 149 550 PLN

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl