Wdrożenie Planu rozwoju exportu w firmie ERG S.A.

W dniu 28 lutego 2014  Zarząd ERG S.A. podpisał  umowę  nr UDA-POIG.06.01.00-24-070/13-00 o dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie  ERG S.A.” Przyznana kwota dofinasowania wynosi: 387 750,00 zł i stanowiła 75% planowanych kosztów kwalifikowanych całego projektu (517 000,00 zł).

Projekt, którego realizacja trwała do końca 2015 roku, wpisuje się w strategię rozwoju Spółki ERG S.A. zakładającej wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych