ERG SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów”

Celem projektu jest  wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów, będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. Firma ERG w ramach projektu planuje zakup i instalację maszyn do produkcji w technologii rozdmuchu folii PE, które utworzą dwie najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne.

Wartość projektu:  5 692 083,00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 1 992 229,03 PLN