Zarząd

Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu (od 01.06.2019 r.)

Tomasz Gwizda – Członek Zarządu (od 02.01.2019 r.)