Wskaźniki finansowe 2014-2018 (jednostkowe sprawozdanie finansowe)

WYBRANE DANE ILOŚCIOWE j.m. 2014 2015 2016 2017 2018
Sprzedaż wyrobów foliowych tony 9 598 10 084 10 653 9 748  11 070
Sprzedaż wyrobów wtryskowych tony 568 554 524 486  492

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wzór j.m. 2014 2015 2016 2017 2018
Wskaźnik marży brutto

Zysk brutto ze sprzedaży

przychody ze sprzedaży

% 10,9% 9,7% 15,2% 17,2%  15,2%
EBITDA Zysk operacyjny + amortyzacja tys. zł 3 115 4 754 8 105 5 157  2 854
Rentowność EBITDA

EBITDA

sprzedaż netto

% 3,5% 5,7% 8,7% 6,3%  3,2%
Rentowność EBIT

Zysk operacyjny

sprzedaż netto

% -0,4% 1,9% 5,8% 2,9%  -0,1%
Rentowność sprzedaży netto (ROS)

Zysk netto

sprzedaż netto

% -0,8% 1,5% 4,6% 2,5%  -0,8%
Rentowność aktywów (ROA)

Zysk netto

aktywa ogółem

% -1,2% 1,8% 6,5% 2,9%  -0,9%
Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk netto

kapitał własny

% -2,1% 3,5% 10,9% 5,5%  -1,9%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zobowiązania ogółem

majątek ogółem

% 41,7% 47,2% 40,6% 47,7%  48,7%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Zobowiązania długoterminowe

kapitały własne

% 17,9% 22,6% 24,7% 30,0%  28,5%
Wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe

zobowiązania ogółem

0,25 0,25 0,36 0,33  0,30
Wskaźnik struktury zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania ogółem

0,75 0,75 0,64 0,67  0,70