Wskaźniki finansowe 2013-2017 (jednostkowe sprawozdanie finansowe)

WYBRANE DANE ILOŚCIOWE j.m. 2013 2014 2015 2016 2017
Sprzedaż wyrobów foliowych tony 9 691 9 598 10 084 10 653 9 748
Sprzedaż wyrobów wtryskowych tony 647 568 554 524 486

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wzór j.m. 2013 2014 2015 2016 2017
Wskaźnik marży brutto

Zysk brutto ze sprzedaży

przychody ze sprzedaży

% 10,9% 10,9% 9,7% 15,2% 17,2%
EBITDA Zysk operacyjny + amortyzacja tys. zł 4 811 3 115 4 754 8 105 5 157
Rentowność EBITDA

EBITDA

sprzedaż netto

% 5,5% 3,5% 5,7% 8,7% 6,3%
Rentowność EBIT

Zysk operacyjny

sprzedaż netto

% 1,8% -0,4% 1,9% 5,8% 2,9%
Rentowność sprzedaży netto (ROS)

Zysk netto

sprzedaż netto

% 0,7% -0,8% 1,5% 4,6% 2,5%
Rentowność aktywów (ROA)

Zysk netto

aktywa ogółem

% 1,0% -1,2% 1,8% 6,5% 2,9%
Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk netto

kapitał własny

% 4,1% -2,1% 3,5% 10,9% 5,5%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zobowiązania ogółem

majątek ogółem

% 44,8% 41,7% 47,2% 40,6% 47,7%
Dług do EBITDA

Zobowiązania odsetkowe

EBITDA

1,96 2,32 2,13 1,18 2,28
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Zobowiązania długoterminowe

kapitały własne

% 14,0% 17,9% 22,6% 24,7% 30,0%
Wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe

zobowiązania ogółem

0,17 0,25 0,25 0,36 0,33
Wskaźnik struktury zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania ogółem

0,83 0,75 0,75 0,64 0,67