Władze spółki:

Zarząd:

– Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu (od 01.06.2019 r.)

– Tomasz Gwizda – Członek Zarządu (od 02.01.2019 r.)

 

– Marcin Agacki – Prokurent (od 03.06.2019 r.)

Rada Nadzorcza:

-Anna Koczur-Purgał
-Maria Czyżewicz-Tajak
-Maria Purgał
-Beata Kubiak-Kossakowska
-Marta Migas