Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja
Anna Koczur-Purgał Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marta Migas 1-zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maria Czyżewicz-Tajak 2-zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Beata Kubiak-Kossakowska 2-zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maria Purgał Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko Funkcja
Beata Kubiak-Kossakowska Przewodnicząca Komitetu Audytu
Maria Czyżewicz-Tajak
Marta Migas

 

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko
Anna Koczur-Purgał
Marta Migas
Maria Purgał