Kalendarium wydarzeń korporacyjnych na rok 2017

27 kwietnia 2018 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
16 maja 2018 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERG S.A.
11 września 2018 roku Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
6 listopada 2018 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku