Kalendarium wydarzeń korporacyjnych na rok 2019

24 kwietnia 2019 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
27 maja 2019 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku
11 września 2019 roku Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
6 listopada 2019 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku