Innowacje i Technologie

Badania i rozwój

 

Działania ERG S.A. w najbliższych latach będą koncentrować się na utrzymaniu

i poprawie pozycji rynkowej na rynku krajowym, koncentrując się przede wszystkim na rynkach niszowych. Równocześnie Spółka planuje dalszą

ekspansje eksportową głównie na rynki Europy Wschodniej i Zachodniej

 

Oprócz działań zmierzających do uzyskania większych przychodów ze sprzedaży Zarząd podejmuje wiele inicjatyw, których głównym celem jest

optymalizacja kosztów produkcji oraz zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa w ramach prac badawczo-rozwojowych nowych produktów.

 

W 2016 r. ERG rozpoczął prace nad wdrożeniem do sprzedaży nowego produktu

pocienionej folii, przy niezmienionych parametrach fizyko-chemicznych w stosunku do jej grubszych odpowiedników. Prace nad nowym wyrobem

zakończyły się sukcesem i polegały m.in. na dokonaniu prób produkcyjnych z wykorzystaniem obecnego parku maszynowego Spółki, a także testach w siedzibie zagranicznego partnera dostawcy rozwiązań

i technologii. Efektem przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych była pierwsza sprzedaż ww. folii w 2016. Wyprodukowana nowa folia spotkała się z dużym zainteresowaniem głównie ze strony klientów z sektora budowlanego i samochodowego. ERG kontynuuje jej sprzedaż.

 

Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

 

Spółka w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowała ponad 20 milionów złotych m.in. w unowocześnienie parku maszynowego. Kupiła m.in. 5 nowych linii produkcyjnych korzystając m.in. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W sumie Erg uzyskała ponad 5 milionów złotych. Efektywne wykorzystanie tej formy finansowania inwestycji to jeden z priorytetów spółki.

 

Programy unijne:

 

Wzrost efektywności

Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej

Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

Wdrożenie innowacyjnej technologii

Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej