Folia perforowana do pakowania produktów sypkich

Folia HDPE z perforacją na gorąco przeznaczona jest do pakowania produktów sypkich, takich jak kasza, ryż, kasza kuskus z możliwością gotowania.

Folie produkowane są w różnych wymiarach oraz z różnymi rodzajami perforacji dostosowanymi do potrzeb Klienta.

Charakteryzuje się bardzo dobrą zgrzewalnością, dostosowaną do szybkich linii pakujących.

Folia spełnia wymagania stawiane opakowaniom przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

“W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”, firma  ERG S.A. wdrożyła do produkcji dwa innowacyjne produkty tj. tasiemkę do worków z systemem ściągającym oraz folię perforowaną do pakowania produktów sypkich. Wprowadzone produkty są wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. Dzięki realizacji projektu firma ERG S.A. jako pierwsza w Polsce będzie dostarczała na rynek tasiemki do worków z systemem ściągającym oraz folię perforowaną do pakowania produktów sypkich”.