Folia do zgrzewania papy

Odchudzona folia do zgrzewania papy jest produktem innowacyjnym – dzięki zaawansowanej technologii możliwe jest obniżenie gramatury przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych parametrów technicznych.  Opcjonalnie folia może posiadać indywidualny nadruk od strony zgrzewanej z masą bitumiczną, który dzięki niższej grubości folii widoczny będzie na zewnątrz rolki i uchroni go przed ścieraniem.

 

Szerokość folii: 1050 -:- 1100 mm lub inna na życzenie Klienta

Grubość folii – od 0,006 mm

Szerokość nadruku – do 1000 mm

 

“W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: “Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości, o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 “Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Piorytetowej “Konkurencyjność MŚP”, firma ERG S.A. wdrożyła do produkcji dwa innowacyjne produkty tj. folię do worków na cement i inne sypkie materiały budowlane oraz folię do zgrzewania papy. Wprowadzone produkty są wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych”.