Folia do worków na cement i inne sypkie materiały budowlane

Folia do worków na cement i inne sypkie materiały budowlane – to folia specjalistyczna wykorzystywana do produkcji opakowań, która zabezpiecza towar przed wilgocią i wydłuża termin przydatności towaru.  Folia opcjonalnie produkowana jest z różnymi rodzajami perforacji lub nacięć, które umożliwiają szybkie pakowanie produktów na liniach automatycznych oraz  zapewniają odpowiednie parametry pakowanego produktu. Na folii może być umieszczony nadruk ( np. logo firmy ). Folia z uwagi na swoją niską gramaturę pozwala na obniżenie kosztów gotowego opakowania.

“W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: “Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości, o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 “Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Piorytetowej “Konkurencyjność MŚP”, firma ERG S.A. wdrożyła do produkcji dwa innowacyjne produkty tj. folię do worków na cement i inne sypkie materiały budowlane oraz folię do zgrzewania papy. Wprowadzone produkty są wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych”.