Dywidendy wypłacone przez ERG S.A.

 

Dywidenda z zysku roku: Wysokość dywidendy łącznie

[zł]

Wysokość dywidendy

[zł/akcję]

Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2015 500.243,28 0,62 25.08.2016 r. 08.09.2016 r.
2016 1.008.555,00 1,25 07.04.2017 r. 24.04.2017 r.