ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2020

Numer ogłoszenia

1230631

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem do siedziby firmy ERG S.A.,
Adres siedziby Zamawiającego:
ERG S.A.
ul. Chemiczna 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
lub drogą elektroniczną na adres: magacki@erg.com.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magacki@erg.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Agacki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48500032631

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej maszyny do moletowania folii PE (moleciarki) (1 szt.) wraz z montażem, o parametrach nie gorszych niż:
– Przetwarzany materiał: PE (polietylen)
– Zakres grubości: 0,015-0,15 mm
– Wysokość moletu: 0,3-0,5 mm
– Szerokość użytkowa: 1200 mm
– Prędkość min: 100 m/min
– Licznik metrów
– Instrukcja w języku polskim
– Panel kontrolny operatora
– Odwijak:
a. wałki rozprężne o średnicy wewnętrznej 76 mm – 2 szt.
b. maksymalna średnica wałka na odwijaku 1000 mm
– Jednostka moletująca
a. rozwiązanie wałek gumowy – wałek metalowy
b. wzór tłoczenia diament
– Nawijak:
a. automatyczna zmiana rolek
b. wałki rozprężne o średnicy wewnętrznej 76 mm
c. Noże rozcinające 5 szt.
d. maksymalna średnica rolek wyrobu gotowego 800 mm
– Oprogramowanie, które umożliwi sterowanie funkcjami manualnymi i automatycznymi maszyny.
Kod CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Okres realizacji do 18.12.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu dostawy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP o nazwie „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej
w wyniku własnych prac B+R”., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż fabrycznie nowej maszyny do moletowania folii PE (moleciarki) (1 szt.). wraz z montażem.

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej maszyny do moletowania folii PE (moleciarki) (1 szt.) wraz z montażem, o parametrach nie gorszych niż:
– Przetwarzany materiał: PE (polietylen)
– Zakres grubości: 0,015-0,15 mm
– Wysokość moletu: 0,3-0,5 mm
– Szerokość użytkowa: 1200 mm
– Prędkość min: 100 m/min
– Licznik metrów
– Instrukcja w języku polskim
– Panel kontrolny operatora
– Odwijak:
a. wałki rozprężne o średnicy wewnętrznej 76 mm – 2 szt.
b. maksymalna średnica wałka na odwijaku 1000 mm
– Jednostka moletująca
a. rozwiązanie wałek gumowy – wałek metalowy
b. wzór tłoczenia diament
– Nawijak:
a. automatyczna zmiana rolek
b. wałki rozprężne o średnicy wewnętrznej 76 mm
c. Noże rozcinające 5 szt.
d. maksymalna średnica rolek wyrobu gotowego 800 mm
– Oprogramowanie, które umożliwi sterowanie funkcjami manualnymi i automatycznymi maszyny.
Kod CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Okres realizacji do 18.12.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu dostawy.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji do 18.12.2020 r.